Du har kommet til prosjektinfo siden til Den FAGRE Fjordvei (DFF). Klikk her for Den Fagre Fjordvei nettside.

Prosjekt eier under oppstartfasen er Inderøy kommune, og per 8. juni har Eddie Erlend Winther ansvaret med å lede prosjektet t.o.m nettside er klar. Se flik 'PÅGÅENDE AKTIVITETER' under eller ring 939 34 929 for mer info.

Den FAGRE Fjordvei er 175 km sjøvei i Inderøy kommune; gjennom Borgenfjorden, Straumen, Trondheimsfjorden, Norviksundet, Skarnsundet, Verrasundet, Trongsundet og Beitstadfjorden.

Hva kan vi i fellesskap, kommune, frivillighet og næringsliv sammen gjøre ut av mulighetene?

 • Mulighetene er STORE og potensial STØRRE; "Hva kan vi i fellesskap, kommune, frivillighet og næringsliv sammen gjøre ut av mulighetene?" Se info/innspill under.
 • Aktør med brygge langs Den FAGRE Fjordvei? Eddie oppsøker respektive fra januar-møte suksessivt, eller ring 939 34 929 så avtaler vi et møte.
 • Om du ikke har en brygge, men annen type geskjeft langs Den FAGRE Fjordvei, ta gjerne kontakt om du synes DFF er av interesse (tilbyder til båteiere, båtturister, kafé, restaurant osv osv).
 • DFF ønsker også å komme i kontakt samarbeidspartnere ift videre utvikling av DFF og båtlivet generelt på Inderøy. Dette kan være seg sponsorer som ønsker å være med på å bidra med skilting langs Den FAGRE Fjordvei, arrangement, osv.
Tips, ideer, spørsmål eller annet? Ring 939 34 929 eller send melding via skjema i 'Kontakt DFF' fliken.
 • Den Fagre Fjordvei skal organiseres. Stiftelsesmøte holdes 18. februar 2021. Informasjon er sendt til respektive fra Geir Jostein Ørsjødal.
 • Oppstart utvikling av nettside igangsatt 10. november (oppsett teknisk struktur og plattform).
 • Søknad 'næringsfond for ekstraordinære covid-19 tilskuddsmidler' innvilget 14. oktober.
 • Søknad sendt til Inderøy kommune - 'næringsfond for ekstraordinære covid-19 tilskuddsmidler' 24. september.
 • Møte med initial Arbeidsgruppe tirsdag 1. september. Tema: Veien videre, ref. tidslinje utvikling DFF.
 • KOA Camping lagt til som ny aktør. Interessert i samarbeide samt være med på å utvikle opplevelsepakker med andre aktører.
 • Møte med DGO 18. juni, for å starte kartlegging, se på samarbeidsformer, muligheter ift opplevelsepakker mellom DFF og DGO, osv. GJENNOMFØRT (mer info kommer etterhvert).
 • Aktør med brygge langs Den FAGRE Fjordvei? Eddie oppsøker respektive fra januar-møte suksessivt, eller ring 939 34 929 så avtaler vi et møte.
 • Løpende samtaler med aktører, interessenter, kommunen osv.
Tips, ideer, spørsmål eller annet? Ring 939 34 929 eller send melding via skjema i 'Kontakt DFF' fliken.
 • Lage gjennomgang mellom Borgenfjorden og Beitstadfjorden ved Krogs, og vi har en perfekt rundtur.
 • Behov for avklaring på om de ulike foreningene/bryggene ønsker potensielt mye besøk gjennom felles profilering. Dette må det arbeides nærmere med.
 • Mulig samarbeid med andre kommuner, positivt på sikt, men viktig å få på plass et godt fundament for samarbeid internt i Inderøy først.
 • Ønske om å få med kartoversikten både i DGO brosjyren for 2021, samt kobling på DGO sin nettside.
 • Forslag om å koble også båtturisme og sykkel, usikkert hvor attraktivt det vil være å gå fra bryggene til ulike attraksjoner. Fordel om tilreisende har med sykkel.
 • Mtp sykkelturisme, uavhengig av fjorden, hadde det vært en fordel med bedre tilrettelegging med sanitæranlegg rundt om i Inderøy. Mulig å få til mer av det med utgangspunkt i bryggene?
 • Tilgjengeligheten til fjorden for tilreisende på land. Viktig å ha med videre i et evt prosjekt at vi har mange tilbud om adkomst til vannet fra flere av de ulike bryggene, Fjordturer, Jekta Pauline, Skarnsundet fjordsenter, kajakk utleie på Koa camping ++
 • Næringsliv langs fjordene. Ønskelig at kartoversikten har flere lag, der også ulike typer næringsliv framkommer med annen farge enn bryggene.
 • Ambisjoner om at et mulig prosjekt skal bidra til næringsutvikling og flere arbeidsplasser i Inderøy, og helst økt bosetting. Viktig å bygge stein på stein.
 • Bryggene er geografisk plassert rundt om i hele kommunen, og representerer en mulighet for å involvere alle deler. Kan evt sees på som et samfunnsutviklingsprosjekt.
 • Ønske om en skikkelig sjømatrestaurant ved en av bryggene som kan servere middag, spesielt i mai og juni.
 • Hytteguiden er en fin profileringsmulighet, DGO har kjøpt flere sider for å nå fritidsbeboere i regionen – bør vurderes for 2021.
 • Arrangementskalender for aktiviteter som finner sted langs fjorden?
Tips, ideer, spørsmål eller annet? Ring 939 34 929 eller send melding via skjema i 'Kontakt DFF' fliken.
Domener koblet til DFF:
https://denfagrefjordvei.no (hoved-domene)
dengyldnefjordvei.com
dengyldnesjøvei.no
dengyldnesjøvei.com
dengyldnesjovei.no
dengyldnesjovei.com
fjordvei.no
gyldne.no

  Sammendrag fra møte i Kjerknesvågen Kai- og Båtforening sine lokaler 23. januar 2020.

  Vi har en langstrakt strandlinje langs fjordene våre i Inderøy kommune, og mange brygger og båtforeninger. Mange har opp igjennom tiden påpekt at fjordene representerer større potensiale for verdiskapning enn vi har nyttet så langt.

  Hva kan vi i fellesskap, kommune, frivillighet og næringsliv sammen gjøre ut av mulighetene?

  En initial kartlegging er gjennomført, der de ulike bryggene i kommunen er plassert på et Google kart (klikk her eller se kart lenger ned på siden).

  Det ble løftet spørsmål i møte 23. januar om de frammøtte båtforeningene har lyst til å få på plass oppdatert informasjon for sine brygger på kartet, noe ingen innvendte mot. Det framkom synspunkter i møtet om at det hadde vært veldig kjekt med god informasjon om bryggene her, slik at en enkelt kan henvise gjester et sted i kommunen til de andre tilgjengelige bryggene.

  For øvrig kom det mange gode innspill i møtet som listes opp punktvis - se innspill i flik til høyre/under.

  For å ta innspill videre nedsettes det ei arbeidsgruppe med representanter fra de bryggene/foreningene som har lyst, og arbeider fram forslag før påske. Viktig å avklare ambisjonsnivå tidlig. Kommunen tar ansvar for innkalling når vi har oversikt over hvem som skal representere de ulike bryggene/foreningene. Det inviteres til nytt åpent møte med presentasjon av arbeidsgruppas forslag.

  De bryggene/foreningene som allerede nå er interessert, er oppfordret til å forberede materiale for Sommeravisa, som er en god mulighet for å få profilert brygger som ønsker og kan ta imot flere tilreisende til sommeren.

  Inderøy kommune takker alle som kom og bidro i møtet, og hjertelig takk til KKBF for godt vertskap.

  Ida Stuberg (Inderøy kommune), Trygve Wannebo (Inderøy kommune), Eddie Winther (Fjordspotting), Geir Jostein Ørsjødal (Framverran båtforening), Anne Haga (Visit Innherred), Astrid Aasen (Gangstad Gårdsysteri/DGO), Paal Stavrum (Inderøy Utvikling), Kjetil Klepp (Nysgjerrig), Jorunn Egge (Kjerknesvågen kai – og båtforening (KKBF)), Kristian Wibe (Nysgjerrig), Odd Kåre Myren (Skjelvågen kai- og båtforening), Truls Johnsen (Skjelvågen kai- og båtforening), Beth Tronstad (KKBF), Kjell Ole Fossum (KKBF), Johan Andrè Bulling (Midtnorsk trebåtverksted), Per Olav Lorentzen (Midtnorsk trebåtverksted), Per Ivar Laugtug (Innherred kystlag), Stein Roar Tronhus (Vangshylla båtforening), Margarete Uddu (Strømnes/DGO), Tore Skjervø (Straumen båtforening), Ivar Johnsen (Straumen båtforening), Lasse Austad (Røra båtforening/Hylla marina), Terje Sjøvold (Hylla vel), Heidi Brønseth, Jarle Fossum (Fjordturer ++), Jo Ivar Rostad (KKBF), Arne Fossum (Jekta Pauline), Sigrid Westrum Lyngstad (KKBF), Edvin Ulvin (Skarnsundet Hytte/Vangshylla båtforening), Andreas Farbu (Vangshylla båtforening), Johannes Pettersen (Innherred kystlag), Aasmund Lyngstad (KKBF), Gunvor Fossum (KKBF).
  Behov for avklaring på om de ulike foreningene/bryggene ønsker potensielt mye besøk gjennom felles profilering. Dette må det arbeides nærmere med.
  Mulig samarbeid med andre kommuner, positivt på sikt, men viktig å få på plass et godt fundament for samarbeid internt i Inderøy først.
  Ønske om å få med kartoversikten både i DGO brosjyren for 2021, samt kobling på DGO sin nettside.
  Forslag om å koble også båtturisme og sykkel, usikkert hvor attraktivt det vil være å gå fra bryggene til ulike attraksjoner. Fordel om tilreisende har med sykkel.
  Mtp sykkelturisme, uavhengig av fjorden, hadde det vært en fordel med bedre tilrettelegging med sanitæranlegg rundt om i Inderøy. Mulig å få til mer av det med utgangspunkt i bryggene?
  Tilgjengeligheten til fjorden for tilreisende på land. Viktig å ha med videre i et evt prosjekt at vi har mange tilbud om adkomst til vannet fra flere av de ulike bryggene, Fjordturer, Jekta Pauline, Skarnsundet fjordsenter, kajakk utleie på Koa camping ++
  Næringsliv langs fjordene. Ønskelig at kartoversikten har flere lag, der også ulike typer næringsliv framkommer med annen farge enn bryggene.
  Ambisjoner om at et mulig prosjekt skal bidra til næringsutvikling og flere arbeidsplasser i Inderøy, og helst økt bosetting. Viktig å bygge stein på stein.
  Bryggene er geografisk plassert rundt om i hele kommunen, og representerer en mulighet for å involvere alle deler. Kan evt sees på som et samfunnsutviklingsprosjekt.
  Ønske om en skikkelig sjømatrestaurant ved en av bryggene som kan servere middag, spesielt i mai og juni.
  Hytteguiden er en fin profileringsmulighet, DGO har kjøpt flere sider for å nå fritidsbeboere i regionen – bør vurderes for 2021.
  Arrangementskalender for aktiviteter som finner sted langs fjorden?
  NB! Det ble ikke sagt i møtet, men Inderøy kommune starter i løpet av våren opp arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel. Dersom noen av foreningene har innspill til utvikling av arealer i kommunen er det en fordel at de kommer tidlig i planprosess. Tidspunkt kommer til å bli kunngjort. - Trygve Wannebo

  TIDSLINJE UTVIKLING DFF:

  • 23. JAN 2020Stormøte hos KKBH

  • MAR-??? 2021Covid

  • 8. JUN 2020Ny PL

  • JUN 2020 - APR 2021Følg opp med aktører

  • AUG-SEPT 2020Etablere arbeids-gruppe

  • OKT-MAR 2020Utvikle nettside

  • JAN-FEB 2021Organisere DFF

  • SEPT 2020 - APRIL 2021Utvikle og etablere DFF

  • APRIL 2021Lansere Den FAGRE Fjordvei

  • OKT 2021Evaluere 2021 DFF sesong  parallax background

  RÅDGIVER/KONSULENT | FOTOGRAFI & VIDEOGRAFI

  INTRO VIDEO?

  RÅDGIVER/KONSULENT | FOTOGRAFI & VIDEOGRAFI
  INTRO
  VIDEO
  PROMO
  FORTELLING
  FRA 4.900,-